APA-100

Beskrivelse

APA-100 er et pager system, der kan benyttes som både kalde- og alarmsystem. Det består af en sender (t.h. på il.), en modtager (t.v. på il.) og en antenne. Der kan overføres 4 forskellige indikationer, så man direkte på modtageren kan se, hvor signalet kommer fra.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for brugsmulighederne.

Betjening af modtager via tænd/sluk knap på siden af apparatet:
Øverste position: Lyd + lys
Midterste position: Vibrator + lys
Nederste position: Slukket
Reset af modtager: Tryk ind på tænd/sluk knappen. (Reset knap)

Ved modtagning af alarmopkald vises senderens kodning i 5 sek. (det modtagne signal bestemmes af hvilken trigning, senderen har fået). Efter de 5 sek. giver modtageren en kort indikation hvert 7. sek. ved at bippe og lyse rødt indtil reset knappen aktiveres.
Trykkes en gang på reset knappen: Senderens kodning gengives.
Trykkes to gange på reset knappen: Modtageren resettes

Ved batterifejl giver modtageren en kort indikation hvert 7. sek. ved at bippe og lyse grønt.

Specifikationer:

Sender: 433,920 MHz, 10 mW, 12V. Rækkevidde i fri luft ca. 1000 meter
Modtager: Signaler: Lys og beeb/vibrator. 45x79x19 mm – 65 gram.
Batteri Type: 1,5V, LR6 eller AA. 1 stk.
Der kan tilkobles flere modtagere til en sender