FLT-MA Mandskabsalarm

Beskrivelse

FLT-MA er et modulopbygget system, som kan tilpasses den aktuelle opgave.

Den primære opgave er at sikre personale, der arbejder alene på steder, hvor der kan opstå farlige situationer.

FLT-MA består af en centralenhed med strømforsyning og nødstrøm samt det antal trådløse sendere, der er behov for. Senderne bæres af det personale, der skal kunne tilkalde hjælp.

Når trykknappen på senderen aktiveres sendes alarm til centralenheden. Desuden er senderen forsynet med en såkaldt ”tilt” alarm, som registrerer, hvis personen falder om.
I tilfælde af alarm vil centralenheden signalerer dette på fronten. Hvis der er flere sendere i anlægget kan den vise hvem den nødstedte er.
Centralenheden vil desuden foretage automatisk opkald til kontrolcentralen, der vil udføre de i forvejen aftalte procedurer for at komme til undsætning.

FLT-MA kan leveres med zone-identifikation, således at kontrolcentralen får besked om hvor på virksomheden, der er kaldt fra. Dette kan være nødvendigt de steder, hvor anlægget dækker et stort område.

ISO Klassifikation: 21511507 HMInr: 32982

Specifikationer:

Diameter: 50 mm
Højde: 13 mm
Vægt: 35 gram
Fås i flere forskellige farver